Mgr. Pavel Koura

průvodcovské služby

DeutschDeutsch

Průvodcovské službyHistorická centra měst


Město Klatovy

Klatovy

Historie a současnost

Město Klatovy

Klatovy – královské město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1260 na obchodní cestě z Plzně do Bavorska. Díky obchodu patřilo v 16. stol. mezi nejbohatší města království českého. Rozkvět města ukončila v 17.stol. třicetiletá válka. v jejím průběhu přichází do Klatov jezuité, kteří se založením jezuitské koleje výrazným způsobem zapsali do dějin města, v němž působili až do 2.poloviny 18.stol. Zásluhou zázračného mariánského obrazu, potícího v roce 1685 krev, se stává město Klatovy také významným poutním místem. Město proslulo v 19.stol. pěstováním klatovských karafiátů. Dnes jsou Klatovy s 23 000 obyvatel druhým největším městem Plzeňského kraje.

Památky

Dominantu královského města Klatovy tvoří bezesporu Černá věž tyčící se do výšky 81 m a vedle stojící barokní jezuitský kostel, pod nímž je ukryta tajemná podzemní hrobka – tzv. Katakomby. Návštěvníky přitahuje také jedinečná barokní lékárna. Do dnešních dnů se v Klatovech dochovalo městské opevnění z počátku 14. stol., které svým rozsahem nemá v širokém okolí období.

Polohu na mapě a další přehledné informace o Klatovech získáte například na turistik.cz nebo wikipedia.org.

360° virtuální prohlídku Klatov najdete zde nebo zde.

Délka prohlídky Klatov může trvat 1 – 2 hodiny (podle zájmu klientů).

Příklad prohlídkové trasy najdete zde.

Příklad prohlídkové trasy

Během tohoto krátkého nenáročného pěšího okruhu (cca 700 m) můžete spolu se mnou poznat všechny významné klatovské památky. Mapu s prohlídkovou trasou najdete zde. Z parkoviště pro autobusy a automobily u městských hradeb v Jiráskově ulici se vydáme přes křižovatku do Komenského ulice k jednomu z nejkrásnějších klatovských secesních domů – Okresnímu domu z roku 1905 (dnes budova ZŠ). Za ním nás upoutá na nároží budova Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, pojmenovaného po svém zakladateli a starostovi města Karlu Hostašovi. Odtud se vydáme městským parkem směrem k okrouhlici – hradební věži, která kdysi tvořila součást městského opevnění. V parku nás zaujmou 3 zajímavé nástěnné malby z počátku 20.stol., umístěné na další z budov základní školy. Ukazují podobu města v 15. a 18.stol.

Z městského parku se dostaneme k šedivé budově bývalého stranického sekretariátu KSČ, kde je dnes umístěna Základní umělecká škola a další instituce. Přímo naproti této architektonicky nevhodně umístěné budově si prohlédneme kostel sv. Vavřince, který kdysi tvořil součást dominikánského kláštera. Vzhledem k tomu, že z něj bylo v minulé době odvezeno všechno vnitřní zařízení, není dnes kostel používán pro církevní účely. Odtud se již vydáme na středověké náměstí, které je zajímavé svým pravidelným čtvercovým tvarem. Zde najdeme dominantu města – Černou věž a vedle ní stojící budovu novorenesančně upravené radnice. Na první pohled nás zaujme barokní jezuitský kostel, který spolu s kolejí vystavěli v 17. stol. jezuité. Pod kostelem se nachází jedinečná hrobka tohoto řádu – tzv. katakomby, kde můžeme pohlédnout do tváře mnichů a bohatých měšťanů, kteří žili v Klatovech v 17. a 18. stol., a jejichž těla byla díky důmyslenému větracímu systému mumifikována. Dalším zastavením na naší cestě bude proslulá barokní lékárna. Během prohlídky unikátního interiéru můžeme zároveň poodhalit roušku tajemství při výrobě léků v 18. a 19. stol. Z náměstí se vydáme k Bílé věži, která dnes slouží jako zvonice vedle stojícího městského farního kostela (arciděkanského), který je nejstarším kostelem v Klatovech. Zde si můžeme prohlédnout zázračný obraz klatovské madony, umístěný na hlavním oltáři. Odtud vede naše cesta dvěma pásy městského středověkého opevnění zpět k parkovišti do Jiráskovy ulice.

 

V případě zájmu mohu v Klatovech pro Vaši skupinu rezervovat:

Novinka

Prohlídku lze doplnit 20 minutovým, živě komentovaným filmem, přibližujícím současné památky a jejich stavební vývoj od středověku po 18. století. Projekce filmu na velké plátno je pro skupiny zdarma.

Prohlídky pro školy

Jako vystudovaný pedagog s oborovou kombinací dějepis-německý jazyk nabízím také prohlídky historického centra Klatov pro školní zájezdy a skupiny. Více informací naleznete na www.prohlídky-klatov.cz v sekci Prohlídky pro skupiny.

Dle přání je možné pro malé i velké skupiny objednat cenově výhodné polední menu či večeři v restauraci, vybrané na základě dlouhodobých zkušeností.

Chcete zařadit Klatovy do programu své skupiny?

Inspirujte se zde nebo na www.prohlidky-klatov.cz


Město Domažlice

Domažlice

Historie a současnost

Domažlická šikmá věžDomažlice – původně trhová a celní osada na zemské stezce z Regensburgu (Řezna) do Čech zmiňovaná v historických pramenech již před více než tisíci lety. v roce 1260 je tato osada povýšena Přemyslem Otakarem II. na královské město, které se stává významným správním a strážním centrem v česko-bavorském pohraničí. Zdejší královský hrad se stává zároveň správním střediskem svobodných sedláků – Chodů, kteří stráží blízkou zemskou hranici. Do evropských dějin se město zapsalo v roce 1431, kdy se v jeho blízkosti odehrála významná bitva, která skončila porážkou a útěkem křižáckých vojsk před husity. V 15. a 16. stol. město zažívá dobu hospodářského rozkvětu, kterou ukončuje třicetiletá válka a četné požáry. K hospodářskému a kulturnímu vzestupu města dochází v 19.stol., kdy jsou Domažlice - především jako centrum Chodska – „objeveny“ spisovateli a sběrateli pohádek. V současné době mají Domažlice 11.000 obyvatel a spolu s okolním Chodskem patří k nejvýznamnějším místům se zachovalou lidovou tradicí v České republice.

Památky

Královské město Domažlice se může pochlubit především jedinečným obdélníkovým náměstím s pozoruhodnými měšťanskými domy, které mají dodnes dochované podloubí, postavené již v době pozdního středověku. Rozsáhlému náměstí vévodí šikmá válcová věž (vychýlená o 60 cm) patřící k městskému farnímu kostelu. Významnou dominantu města tvoří také Chodský hrad.

Polohu na mapě a další přehledné informace o Domažlicích získáte např. na turistik.cz nebo na wikipedia.org

360° virtuální prohlídku najdete zde.

Délka prohlídky Domažlic může trvat 1 – 2 hodiny (podle zájmu klientů).

Příklad prohlídkové trasy najdete zde.

Prohlídková trasa č. 1

Během tohoto pěšího okruhu (cca 2000 m) můžete spolu se mnou poznat všechny významné domažlické památky. Mapu s prohlídkovou trasou najdete zde.

Prohlídku začneme na parkovišti pro autobusy a automobily za gotickým hřbitovním kostelem „U svatých“ (Chrastavická ulice). Na tomto místě vznikla totiž již před 1000 lety osada Domasilice, předchůdce pozdějšího královského města. Vedle kostela můžeme vidět hřbitov, kde byly pohřbívány známé osobnosti Chodska, protože zdejší kostel byl kdysi farním chrámem Chodů. Od kostela se vydáme k Muzeu Jindřicha Jindřicha, ve kterém se nachází sbírky tohoto známého etnologa a sběratele lidových písní, keramiky, nábytku a dalších předmětů z Chodska. Nedaleko odsud se již tyčí majestátná Dolní brána, zvaná též brána východní, jediná z velkých bran, která zůstala zachována z původního městského opevnění. Poté, co projdeme touto středověkou branou, otevře se před námi pohled na jedinečné domažlické náměstí, které po obou stranách lemují měšťanské domy s podloubím. Středověkým podloubím projdeme až ke středu podlouhlého náměstí, kde si prohlédneme městský farní kostel (arciděkanský) se známou šikmou věží, která je dodnes přístupná veřejnosti. Naproti kostelu nás zaujme novorenesanční radnice. Odsud se vydáme dále až na konec náměstí, kde stojí augustiniánský klášter, dnes sídlo Základní umělecké školy. Jeho součástí je i klášterní kostel, který slouží dodnes církevním účelům. Na závěr prohlídky půjdeme na Chodské náměstí, kde se nachází Chodský hrad, ve kterém ve středověku sídlil královský purkrabí. Dnes zde sídlí Muzeum Chodska s jedinečnou expozicí historických předmětů a lidových krojů.
Při cestě zpět na parkoviště uvidíme ještě část zachovaného městského opevnění se středověkou brankou. Autobusové skupiny mohou sejít pod Chodský hrad a v Hruškově ulici nastoupit do přistaveného autobusu.

Prohlídková trasa č. 2

Během tohoto pěšího okruhu (cca 950 m) můžete spolu se mnou poznat většinu významných domažlických památek. Mapu s prohlídkovou trasou najdete zde.

Podloubí na náměstí v Domažlicích Prohlídku bývalého královského města Domažlice začneme na parkovišti v Hruškově ulici, určeném pro automobily (pro autobusy povoleno pouze zastavení). Odtud se vydáme Chodskou ulicí k jedné z dominant města – Chodskému hradu, ve kterém se nachází Muzeum Chodska s jedinečnou expozicí historických předmětů a lidových krojů. Od tohoto hradu, kde kdysi sídlil královský purkrabí se vydáme Hradskou ulicí až k místu, kde najdeme poslední zbytky středověkého opevnění Domažlic u tzv. branky. Odtud se již vydáme přímo na domažlické náměstí, které patří k nejkrásnějším v západních Čechách, což potvrzují měšťanské domy s kompletně zachovaným podloubím. Na první pohled nás zaujme novogotická radnice a městský farní kostel (arciděkanský), ke kterému neodmyslitelně patří bílá šikmá věž, dominanta města. Středověkým podloubím, dnes plným nejrůznějších obchodů a obchůdků, se dostaneme ke klášternímu kostelu, patřícímu řádu augustiniánů. Odsud se vydáme opět k Chodskému hradu a Chodskou ulicí se dostaneme zpět k parkovišti.

 

V případě zájmu mohu v Domažlicích pro Vaši skupinu rezervovat:

Dle přání mohu pro malé i velké skupiny objednat cenově výhodné polední menu či večeři v restauraci, vybrané na základě mých dlouhodobých zkušeností.

Tip

Návštěvu Domažlic mohu doporučit zejména v polovině srpna, kdy se zde každoročně koná Vavřinecká pouť a Chodské slavnosti – jedna z největších národopisných slavností v Čechách (přehlídka folklorních souborů a hudebních skupin doplněná staročeským jarmarkem ). Více informací o slavnostech naleznete zde.

Chcete zařadit Domažlice do programu své skupiny?

Inspirujte se zde.


Město Plzeň

Plzeň

Historie a současnost

Plzeňská katedrála Město Plzeň bylo založeno na příkaz českého krále Václava II. roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné křižovatce cest do Norimberka a Regensburgu (Řezna). Ve 14. stol. byla Plzeň s 290 domy a 3 000 obyvatel po Praze a Kutné Hoře třetí největší město v Čechách. V 15.stol., v době husitských válek a po nich, stála Plzeň vždy na straně katolické, což městu umožnilo hospodářskou prosperitu. Stalo se střediskem obchodu, v 16. stol. zde působí významní italští stavitelé.

V letech 1599 – 1600 se Plzeň stává dočasným sídlem římského císaře a českého krále Rudolfa II., který sem uprchl se svým dvorem před morovou epidemií. V průběhu třicetileté války byla Plzeň dobyta a poničena vojsky různých velitelů, krátce před svou smrtí zde pobýval i Albrecht z Valdštejna. V 17. a 18. stol. se v Plzni rozvíjí barokní architektura, s níž se setkáme v centru města dodnes. První polovina 19. stol. přináší mohutný rozvoj města, na jehož okraji je založen Měšťanský pivovar Pilsner Urquell a strojírenský podnik Škoda. Dnes žije v Plzni 165 000 obyvatel, město je sídlem Krajského úřadu, Západočeské univerzity a od roku 1993 také biskupství.

Památky

Historické jádro města ukrývá mnoho jedinečných památek – renesanční radnici s ojedinělou sgrafitovou výzdobou, katedrálu sv. Bartoloměje, která se může pochlubit největší kostelní věží v České republice (103 m), třetí největší synagogu světa, historické podzemí atd. Mnoho turistů přijíždí ale do Plzně především proto, aby se zde seznámili s výrobou světoznámého piva.

Polohu na mapě a další přehledné informace o Plzni získáte např. na turistik.cz nebo na wikipedia.org

Délka prohlídky Plzně může trvat 1 – 2 hodiny (podle zájmu klientů).

Příklad prohlídkové trasy najdete zde.

Návrh prohlídkové trasy

Během tohoto pěšího okruhu (cca 1,1 km) můžete spolu se mnou poznat všechny významné památky v centru Plzně. Mapu s prohlídkovou trasou najdete zde.

Prohlídku začneme na parkovišti pro autobusy a automobily nedaleko fotbalového stadionu (parkoviště u Rooseveltova nebo také Saského mostu). V historickém centru, které se před námi otevře po překročení hlavní ulice, najdeme hned první raritu – Pivovarské muzeum, jediné svého druhu v Čechách, které se nachází v původním právovárečném domě. Odtud se vydáme do Perlové ulice. V jednom z domů uprostřed této ulice se nachází vstup do veřejnosti přístupné části plzeňského historického podzemí. Odsud přijdeme do Pražské ulice, kde nás jistě zaujmou nádherné patricijské domy, patřící kdysi nejbohatším plzeňským měšťanům. Na konci této ulice, v místech, kde kdysi stávala pražská brána, uvidíme starou vodárenskou věž z 16. stol. a naproti ní gotickou budovu, která sloužila už od 14. stol. jako masná tržnice – Masné krámy. Pak už se vydáme směrem k náměstí. Cestou si nemůžeme nepovšimnout domu U Salzmannů, odkud vezl r. 1842 povozník Salzmann první soudek piva Pilsner Urquell z nového pivovaru svým přátelům do Prahy. V tomto domě se dnes nachází nejstarší plzeňská pivnice.

Pohled na plzeňské náměstí v nás jistě zanechá silný dojem – zaujme nás především jeho rozloha, díky které patří k největším v Čechách. Uprostřed se tyčí katedrála sv. Bartoloměje se svou 103 m vysokou věží. Silný zážitek umocní jistě řada nádherných měšťanských domů z různých historických období, mezi nimiž zaujímá první místo renesanční radnice – jedna z nejkrásnějších na sever od Alp.

Z náměstí se vydáme do Dominikánské ulice, ve které můžeme mimo jiné obdivovat nejkrásnější plzeňský secesní dům. Na konci této ulice nás zaujme rozlehlá budova z konce 19.stol. – sídlo krajského soudu. V této části města stával původně dominikánský klášter, který byl před 200 lety zrušen a jeho existenci připomíná již jen název ulice. Naše další cesta nás zavede k baroknímu Mestlovu domu, který patřil v 18.stol. plzeňskému starostovi F. Mestlovi. Podél tohoto domu projdeme do úzké Malé ulice, která nás přesvědčí, že i moderní velkoměsto může mít svá středověká zákoutí. Odsud se dostaneme do Rooseveltovy ulice, která nás dovede až k autobusovému parkovišti.

 

Poznámka

Tento okruh lze v případě zájmu ještě rozšířit o další památky. Po prohlídce náměstí je možné projít Prešovskou ulicí k  Velké synagoze, postavené roku 1893 v maursko-románském slohu. Nedaleko odsud si pak můžeme prohlédnout i Velké divadlo, architektonický skvost novorenesančního stylu. Tyto památky se nachází na okraji historického jádra Plzně, kudy vede hlavní silnice. Proto je lze také zařadit do okružní jízdy městem, při které je možno vidět také světoznámou továrnu Škoda, pomník americké armády, připomínající osvobození města v roce 1945, secesní budovu hlavního nádraží nebo proslulý plzeňský pivovar.

Tip

Prohlídku historického jádra Plzně doporučuji doplnit velmi zajímavou prohlídkou Plzeňského pivovaru, kde se návštěvníci seznámí s dějinami a výrobou světoznámého piva Pilsner Urquell. Samozřejmě nemůže při prohlídce chybět ochutnávka zlatého moku.

V případě zájmu mohu v Plzni pro Vaši skupinu rezervovat:

Dle přání mohu pro malé i velké skupiny objednat cenově výhodné polední menu či večeři v restauraci, vybrané na základě mých dlouhodobých zkušeností.

Chcete vidět interiér plzeňských památek?

360° virtuální prohlídku plzeňských památek najdete na www.virtualtravel.cz.

Chcete zařadit Plzeň do programu své skupiny?

Inspirujte se zde.