Mgr. Pavel Koura

průvodcovské služby

DeutschDeutsch

Průvodcovské službyHistorická centra měst

Pro skupiny nabízím prohlídky českých historických měst a dalších atraktivních míst v oblasti západních, jižních a části středních Čech. Délka prohlídky v německém nebo českém jazyce je přizpůsobena časovým možnostem a přání klientů.

Kromě toho nabízím okružní jízdy Šumavou a Bavorským lesem.

Průvodcovské služby nabízím zejména v těchto městech a místech:

V rámci průvodcovských služeb pro Vás rád zajistím a objednám:

Prohlídku lze tématicky zaměřit podle zájmu konkrétní skupiny (zaměření na kostely a církevní památky pro zájezdy farníků, odborný výklad o historii, architektuře atd.)

Místo setkání se skupinou lze domluvit v hotelu, kde je skupina ubytována, a na kterémkoli místě poblíž města Klatovy, tedy:
v Klatovech, Plzni, Domažlicích, Sušici, na Špičáku, v Železné Rudě, v Srní, v Kašperských Horách, nebo na hraničních přechodech Bayerisch Eisenstein a Furth im Wald.

Po předchozí domluvě je setkání samozřejmě možné i na jiných místech.


Západní Čechy:

Klatovy

(23 000 obyvatel)
Klatovy

Královské město založené kolem roku 1260 na obchodní cestě z Plzně do Bavorska. Nejzajímavějšími památkami jsou barokní lékárna z 18. stol., barokní jezuitský kostel, pod nímž je ukryta tajemná podzemní hrobka – tzv. Katakomby. Do dnešních dnů se v Klatovech dochovalo městské opevnění z počátku 14. stol., které svým rozsahem nemá v širokém okolí obdoby.

Více informací a polohu na mapě najdete zde

360° virtuální prohlídku najdete www.klatovy.cz.

Domažlice

(11 000 obyvatel)
Domažlice

Původně trhová a celní osada na zemské stezce z Regensburgu (Řezna) do Čech, která byla v 60. letech 13. stol. povýšena na královské město. Domažlice se mohou pochlubit především jedinečným obdélníkovým náměstím s pozoruhodnými měšťanskými domy, kterému vévodí šikmá válcová věž patřící k městskému farnímu kostelu. Významnou dominantu města tvoří také Chodský hrad.

Více informací a polohu na mapě najdete zde

360° virtuální prohlídku najdete na www.360vr.eu.

Plzeň

(165 000 obyvatel)
Plzeň

Město založené na příkaz českého krále Václava II. roku 1295 na soutoku čtyř řek. Historické jádro ukrývá celou řadu jedinečných památek – renesanční radnici s ojedinělou sgrafitovou výzdobou, katedrálu sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v Čechách, třetí největší synagogu světa, historické podzemí atd. Mnoho turistů přijíždí ale do Plzně především proto, aby se zde seznámili s výrobou světoznámého piva.

Více informací a polohu na mapě najdete zde

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Sušice

(11 500 obyvatel)
Sušice

Původní osada rýžovníků zlata na březích řeky Otavy, která byla ve 13. stol. povýšena na královské město. Na náměstí najdeme několik krásných renesančních domů, mezi nimiž vyniká zejména budova muzea. Město proslavila továrna na výrobu zápalek SOLO, která je dnes jedinou svého druhu v České republice. Na vrchu nad městem stojí kaple Andělů strážných, odkud se nabízí úchvatný pohled na město a okolí.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.sumavanet.cz.

Mariánské Lázně

(14 000 obyvatel)
Mariánské lázně

Jedno z nejkrásnějších lázeňských měst v Čechách. Díky zachovalé architektuře z přelomu 19. a 20. stol. dává návštěvníkům možnost přenést se v duchu do doby největší slávy tohoto města, kdy zde pobýval anglický král Eduard, Thomas Alva Edison a další známé světové osobnosti. Studené minerální prameny nabízí – zejména v horkých letních dnech – vítané osvěžení pro všechny návštěvníky.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Karlovy Vary

(51 500 obyvatel)
Karlovy Vary

Světově známé lázně, ležící na březích řeky Teplá, kde byly už ve 14. stol. objeveny teplé minerální prameny s léčivými účinky. Karlovy Vary však proslavily nejen četné kolonády, ale také pro toto město typické produkty jako jsou lázeňské oplatky, hořkosladký žaludeční likér Becherovka (tzv. třináctý pramen), karlovarský porcelán, karlovarská vřídelní sůl, atd.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Dle přání klientů je možné také udělat prohlídku jiných měst a míst v oblasti západních Čech.

Chcete sestavit z výše uvedených míst program vhodný právě pro Vaši skupinu? V rámci průvodcovských služeb pro Vás sestavím program podle Vašich představ.

Jako příklad si můžete prohlédnout návrhy programů pro skupiny, které jsem vytvořil na základě svých dlouholetých zkušeností v cestovním ruchu.


Šumava a Bavorský les

Křemelná

Jedno z nejkrásnějších pohoří podél česko-německé hranice, kde zůstala dodnes zachována příroda v neporušeném stavu. Díky tomu zde byly vyhlášeny národní parky, které spolu vytváří největší přírodní chráněné území ve střední Evropě. Návštěvníci mohou obdivovat jedinečná rašeliniště s jezery, zbytky pralesa, ledovcová jezera, hluboká údolí divokých řek, místa s krásnými výhledy do krajiny atd. Kromě toho zde najdeme středověká města, romantické hrady a četná muzea.

Více informací a polohu na mapě najdete zde


Jižní Čechy:

Český Krumlov

(14 000 obyvatel)
Český Krumlov

Český Krumlov, ležící na březích řeky Vltavy a často nazývaný jako perla Šumavy, je bezesporu jedním z nejkrásnějších českých měst. Dodnes zde zůstaly zachovány stavby z 16. až 18. stol., kdy bylo toto město sídlem nejbohatších českých šlechtických rodů. Také proto byly město a zámek Český Krumlov zapsány na seznam památek UNESCO. Díky labyrintu úzkých a křivých uliček připomíná město dodnes středověkou atmosféru doby svého vzniku.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

České Budějovice

(94 500 obyvatel)
České Budějovice

Královské město, založené roku 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše. Dodnes se může pochlubit jedním z největších čtvercových náměstí v Čechách, které lemují nádherné středověké domy s podloubím. V historickém centru najdeme také katedrální chrám sv. Mikuláše, gotický klášterní kostel a další památky. Město proslavila v 19. stol. první železnice na evropském kontinentu a pivovar, který se stal díky vynikajícímu pivu oblíbeným cílem návštěvníků.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Zámek Hluboká

Hluboká

Jeden z nejkrásnějších zámků v České republice, postavený nedaleko Českých Budějovic po vzoru anglické gotiky. Až do roku 1945 sloužil jako sídlo Schwarzenberků, nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách. Zámek překvapí návštěvníky nejen krásnou architekturou a zahradou, ale také bohatě vyřezávaným vnitřním zařízením, které se zachovalo dodnes v originálním stavu.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Přehrada Lipno

Přehrada Lipno

Lipno – tzv. „Šumavské moře“ – je největší vodní plocha na území České republiky (48 km dlouhá, až 10 km široká). Byla postavena v 50. letech 20. stol. na řece Vltavě a pojmenována podle osady Lipno, kde se nachází 25 metrů vysoká hráz s vodní elektrárnou. Lipno je nejvýznamnější rekreační oblastí na Šumavě s velkým množstvím hotelů a kempů. Nádherným zážitkem je výletní plavba lodí s výhledem na krásnou přírodu.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

V případě zájmu mohu zařídit pro Vaši skupinu výletní plavbu lodí po Lipenském jezeře.

Prachatice

(12 000 obyvatel)
Prachatice

Město na úpatí Šumavy, založené ve 13. stol. na Zlaté stezce – významné obchodní cestě, po níž se dovážela z Pasova do Prahy sůl. Díky obchodu se Prachatice postupně stávají jedním z nejbohatších příhraničních měst. To umožnilo pozvat do města italské umělce, kteří zde postavili řadu domů s unikátní sgrafitovou výzdobou, které můžeme v historickém centru obdivovat dodnes.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Písek

(30 000 obyvatel)
Písek

Písek, kdysi jedno z nejbohatších českých měst, byl založen ve 13. stol. na řece Otavě v místě, kudy procházela obchodní stezka z Bavorska do Prahy. Za tímto účelem zde byl postaven kamenný most, který je dnes nejstarším dochovaným kamenným mostem v České republice. Ve městě se nachází také zbytky královského hradu a středověkých hradeb, krásnou budovu radnice nebo gotický kostel.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Tábor

(36 000 obyvatel)
Tábor

Město založené husity roku 1420 a pojmenované podle známé biblické hory je centrem husitské tradice dodnes. Město láká návštěvníky především svou zajímavou polohou a architektonickými památkami v ojediněle zachovaném historickém jádru z 16. stol. Unikátní je především historické podzemí, částečně přístupný labyrint podzemních chodeb, které spojují sklepy jednotlivých měšťanských domů.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Přehrada Orlík

Orlická přehrada Orlík

Patří k nejvyhledávanějším turistickým a letním rekračním oblastem v Čechách. Stavba vodního díla s nejvyšší hrází v České republice (74 m) byla započata roku 1954 a trvala 8 let. Skvělým zážitkem je plavba výletní lodí mezi zámkem Orlík (možnost prohlídky zámeckých prostor s loveckými trofejemi) a hradem Zvíkov. Loď proplouvá pod Ždákovským mostem, který byl v době svého vzniku (1967) největším jednoobloukovým mostem na světě.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku zámku Orlík najdete na www.virtualtravel.cz.
360° virtuální prohlídku hradu Zvíkov najdete na www.virtualtravel.cz.

V případě zájmu mohu zařídit pro Vaši skupinu výletní plavbu lodí od zámku Orlík k hradu Zvíkov nebo opačně.

Dle přání klientů je možné také udělat prohlídku jiných měst a míst v oblasti jižních Čech.

Chcete sestavit z výše uvedených míst program vhodný právě pro Vaši skupinu? V rámci průvodcovských služeb pro Vás sestavím program podle Vašich představ.

Jako příklad si můžete prohlédnout návrhy programů pro skupiny, které jsem vytvořil na základě svých dlouholetých zkušeností v cestovním ruchu.


Střední Čechy:

Praha

(1 200 000 obyvatel)
Praha

Praha je hlavní město České republiky a metropole evropského významu. Od 10. stol. bylo toto město politickým centrem Čech. Při prohlídce města můžeme obdivovat především Pražský Hrad (dnes sídlo prezidenta republiky) s katedrálou sv. Víta, Karlův most, orloj na Staroměstském náměstí nebo židovskou čtvrť s nejstarší synagogou střední Evropy.

Více informací a polohu na mapě najdete na www.turistik.cz

360° virtuální prohlídku najdete na www.virtualtravel.cz.

Dle přání klientů je možné také udělat prohlídku jiných měst a míst v oblasti středních Čech.

Chcete sestavit z výše uvedených míst program vhodný právě pro Vaši skupinu? V rámci průvodcovských služeb pro Vás sestavím program podle Vašich představ.

Jako příklad si můžete prohlédnout návrhy programů pro skupiny, které jsem vytvořil na základě svých dlouholetých zkušeností v cestovním ruchu.