Mgr. Pavel Koura

průvodcovské služby

DeutschDeutsch


Překlady a tlumočení

Od roku 1999 nabízím na základě živnostenského oprávnění služby v oblasti překladatelství a tlumočení, a to z německého do českého jazyka a obráceně.

V překladatelské činnosti se zaměřuji především na překlad textů z oblasti turismu, jako vystudovaný historik se zaměřuji také na překlad textů z oboru historie.

Záruka 100 % kvality: V případě dostatečné časové lhůty posílám překlady do němčiny ke korektuře rodilému mluvčímu s jazykovým vzděláním.

Reference: Jako překladatel nebo tlumočník jsem pracoval např. pro firmu Rodenstock ČR, město Klatovy, Městskou knihovnu Klatovy a další.

Upozornění: Nejsem soudním překladatelem a tlumočníkem!

Ceny:

Překlady:

1 normostrana (30 řádků po 60 znacích):

Za korekturu rodilým mluvčím je účtován příplatek.

Nejmenší účtované množství je 1/2 normostrany.

Tlumočení:

Běžné tlumočení: 700 – 900 Kč za hodinu podle náročnosti.

Odborné tlumočení (odborné rozhovory, konference, obchodní jednání): 800 – 1200 Kč za hodinu podle náročnosti.