Březník

Nadmořská výška: 1006 m

Na vrcholu žulová skála s tesanými schody. Pod vrcholem měl v 11. století poustevnu benediktinský mnich Vintíř (Gunther), pocházející z duryňského panovnického rodu. Vintíř plnil funkci významného diplomata mezi českou a bavorskou stranou téměř půl století. Ještě jako 90letého starce ho v březnické poustevně navštívil český kníže Břetislav. Vintíř zde zemřel 9.10.1045 a je pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. Kaplička na místě Vintířovy poustevny pod vrcholem byla obnovena v roce 1992 a je oblíbeným místem česko-německých poutí.

Březník Kaple na Březníku