Mgr. Pavel Koura

průvodcovské služby

DeutschDeutsch


Vítejte na stránkách průvodce, učitele a překladatele Pavla Koury.

Mgr. Pavel Koura (*1977)

Po studiu na gymnáziu v Klatovech jsem vystudoval v letech 1995 – 2000 Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, oborovou kombinaci dějepis-německý jazyk. V rámci studia germanistiky jsem absolvoval jednosemestrový stipendijní pobyt v německém Chemnitz. Po promoci jsem v letech 2000-2004 pracoval jako středoškolský učitel dějepisu a německého jazyka na gymnáziu v Plzni.

Už v roce 1999, při studiu na univerzitě, jsem si založil firmu, zaměřenou na průvodcovství v cestovním ruchu, soukromou výuku cizích jazyků, překladatelství a tlumočnictví. Od roku 2004 se tato činnost stala mým hlavním povoláním. V roce 2008 jsem rozšířil nabídku svých služeb v oblasti cestovního ruchu a zřídil si cestovní agenturu.

V roce 2021 jsem zažádal o Český národní průkaz průvodce 2. stupně, který je dokladem o nejvyšším stupni odborné způsobilosti průvodce v České republice.

Od roku 2000 jsem ženatý a mám 3 děti.

Ve svém volném čase se věnuji především hudbě (pěvecký sbor Šumavan a hudební skupina Elias) a regionální historii (zejména židovským dějinám). Mezi mé další záliby patří cykloturistika, pěší a vysokohorská turistika.

Kontakt:

Mgr. Pavel Koura
Čechova 893/III.
339 01 Klatovy

Mobil: +420 724 092 224
Tel: +420 378 609 510
pavel.koura(a)seznam.cz


Profesní životopis

V roce 2007 jsem vytvořil a ve spolupráci s německými partnery zorganizoval projekt Chodenexpress (Chodský expres), který nabízí německým turistům v letní turistické sezóně jízdu vlakem z Furth im Wald do Domažlic. Těchto pravidelných jízd se zúčastnilo dosud více než 1400 zájemců.

Od podzimu 2007 do června 2008 jsem pracoval v Turistickém informačním centru v Klatovech, kde jsem získal celou řadu praktických zkušeností a díky každodennímu kontaktu s turisty mohl zjistit aktuální potřeby a stav turistického ruchu ve městě a jeho okolí. Jako zástupce destinace Šumava jsem se zúčastnil veletrhu "Touristik & Caravaning Messe" v Lipsku.

Od roku 2008 jsem se začal podílet na organizaci pravidelných jednodenních vlakových jízd pro německé turisty z Bayerisch Eisenstein do Klatov pod názvem Šumavský kurýr (Böhmerwaldcourier). Jako průvodce jsem se na těchto jízdách podílel již od roku 1999.

V létě 2008 jsem začal pořádat prohlídky historického centra Klatov pro veřejnost www.prohlidky-klatov.cz - pravidelné letní sobotní prohlídky města, určené každoročně pro individuální turisty a zájemce o historii města Klatovy. Bezplatné prohlídky, které dodnes zajišťuji pro Město Klatovy, navštíví každý rok několik stovek zájemců.

Na podzim roku 2011 jsem připravil a vedl praktická cvičení v rámci kurzu "Regionální průvodci a animátoři", pořádaného společností Úhlava, o.p.s.

V září a říjnu 2012 jsem vedl praktickou část vzdělávacích kurzů pro průvodce "Pojďte s námi na venkov", pořádaných ve Kdyni a Starém Sedlišti u Tachova.

Od roku 2012 se spolupodílím na tvorbě propagačních materiálů pro Město Klatovy, pro které tvořím vedle grafické koncepce především textovou část v češtině a v němčině.

V roce 2013 jsem vytvořil pro Město Klatovy historické texty pro audioprůvodce v češtině a v němčině, který je určen jako mobilní aplikace pro návštěvníky města.

V roce 2017 jsem pro Město Klatovy vytvořil vnitřní vycházkový okruh po klatovských památkách, který zájemce prostřednictvím informačních tabulí a audiopřístrojů seznamuje s historií nejvýznamnějších staveb královského města Klatovy.

Od roku 2017 se každoročně podílím na srpnových večerních oživených prohlídkách Klatov, které organizuje místostarosta Klatov ing. Martin Kříž ve spolupráci s regionálními ochotnickými spolky. Této akce se tradičně účastní kolem 800 zájemců.

V akademickém roce 2020/21 jsem začal spolupracovat se Západočeskou univerzitou Plzeň na přednáškovém cyklu pro univerzitu třetího věku. V rámci přednášek o regionální historii se soustředím zejména na židovské dějiny Klatov a okolí.

V roce 2020 jsem napsal historický text pro knihu "Klatovy a jejich tvář", kterou vydalo Město Klatovy u příležitosti 760. výročí vzniku města. Článek o knize lze najít zde.


Využijte dlouholetých zkušeností v oblasti cestovního ruchu!